11 Aug Friday
Konzerte
Ori
17 Aug Thursday
Konzerte
Boris
19 Aug Saturday
Parties
R!
16 Sep Saturday
Parties
R!
28 Sep Thursday
Electro
Dorj
19 Oct Thursday
Konzerte
Faber